Vi trenger bedre utstyr i yrkesopplæringen. Foto: iStockPhoto
Vi trenger bedre utstyr i yrkesopplæringen. Foto: iStockPhoto

Fremtidsrettet å satse på yrkesfag

AV: NFVB 2017-10-19T18:46:56.0000000+00:00

Regjeringen setter av 40 millioner kroner til yrkesfag. Det er gode nyheter for mange bedrifter.

 - Vi er fornøyd med at det satses på yrkesfagene. I NHOs kompetansebarometer melder 6 av 10 bedrifter om et behov for fagarbeidere, sier Rune Foshaug, direktør for kompetanse og innovasjon i NHO.

Det er viktig med målrettet rekruttering av flere læreplasser i fylkene. Dette har NHO etterspurt, og nå har det fått et løft i budsjettet.

- Det er også bra at brukes midler på lærerhospitering og styrking av yrkesfaglærerutdanningen. Vi savner imidlertid et høyere tilskudd til lærebedriftene, sier Foshaug.

I tillegg mener NHO at det er viktig med et løft når det gjelder utstyr i yrkesopplæringen. Fagarbeidere er en gruppe arbeidstakere som er etterspurt i bedriftene, men da må de ha den nødvendige og oppdaterte kompetansen.

Fagskoleutdanning for fremtiden

Mange av NHOs medlemsbedrifter melder også om et stort behov for fagskoleutdannede.

I budsjettforslaget for 2018 følger regjeringen opp fagskolemeldingens mål om å gjøre fagskolene til en viktigere og større del av utdanningssystemet.

- Det er positivt at det settes av 22 millioner til flere studieplasser ved fagskolene og at det opprettes en varig ordning med utviklingsmidler for fagskolene, sier Foshaug.

Det vil bidra til å videreutvikle utdanningstilbudet og skape nye utdanningstilbud som etterspørres av arbeidslivet, samtidig som det vil bidra til å øke kvaliteten på utdanningene som gis ved fagskolene.

- NHO er opptatt av at styrkingen av den yrkesfaglige utdanningsveien videreføres i årene fremover. Det vil gjøre Norge bedre rustet til å møte kompetansebehovene framover, sier Foshaug.MER FAGSTOFF

Hår og Skjønnhet 2019 - sett av helgen 16. og 17. ...

Les mer

De aller mest fornøyde...

Frisører scorer høyt på trivsel, nå sist dokumente...

Les mer

Frisører trives best av alle på jobb!

I dag ble den nye "Faktaboka om arbeidsmiljø og he...

Les mer

Fremtiden formes i Trondheim!

NFVB ønsker alle medlemmer velkommen til Landskonf...

Les mer