Frisører trives best av alle på jobb!

AV: NFVB 2018-06-12T08:42:53.0000000+00:00

I dag ble den nye "Faktaboka om arbeidsmiljø og helse 2018" lansert hos Statens arbeidsmiljøinstitutt - STAMI. Boken er full av interessante funn om tilstanden i det norske arbeidslivet. For oss er det svært gledelig å få dokumentert at ingen yrkesgrupper i landet trives bedre på jobb enn frisører og hudpleier!

I levekårsundersøkelsen stilles det spørsmål om i hvilken grad man er motivert og engasjert i arbeidet, i hvilken grad man føler tilhørighet til arbeidsplassen, og hvor fornøyd man er med jobben. I den norske yrkesbefolkningen oppgir om lag 86 prosent at de er nokså ofte, meget ofte eller alltid motivert/engasjert i arbeidet. 90 prosent sier at de er ganske eller svært fornøyd med jobben, mens om lag 80 prosent har høy eller svært høy tilhørighet til virksomheten de jobber i.

Når  spørsmålene samles til en indeks, er det frisør/kosmetolog og ulike lederyrker som topper oversikten over yrkesgruppene som skårer høyest på tilfredshet, motivasjon og tilhørighet! 

Dataene viser at tilfredshet, motivasjon og tilhørighet øker gradvis med alderen, fra 54 prosent i aldergruppen 17–24 år til 68 prosent i aldersgruppen 55–66 år. Det er ingen forskjell i tilfredshet, motivasjon og tilhørighet til arbeidsplassen mellom ulike utdanningsgrupper.

Rapporten peker på mange områder vi må fortsette å jobbe hardt med for å sikre enda bedre forhold i salongene, få ned sykefravær og sørge for at våre flotte fagfolk står lenger i yrket. Men et bedre utgangspunktet for dette enn Norges best likte yrke kan man jo ikke ønske seg!

Les hele rapporten her: 

Faktaboka-2018.pdfMER FAGSTOFF

Hår og Skjønnhet 2019 - sett av helgen 16. og 17. ...

Les mer

De aller mest fornøyde...

Frisører scorer høyt på trivsel, nå sist dokumente...

Les mer

Fremtiden formes i Trondheim!

NFVB ønsker alle medlemmer velkommen til Landskonf...

Les mer

Momsfritaket faller!

DN melder at AP sikrer flertall for KrFs forslag o...

Les mer